ไมเซล่า
ไมเซล่า คือ สารประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อจัดการสิ่งสกปรกบนผิวหน้า โดยไมเซล่าจะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายไม้ขีดไฟ คุณสมบัติของไมเซล่า จะ

hero , Aug 20 2021 on redhotbelgian.com